هفته چهارم رقابت های فوتبال زیر گروه نوجوانان باشگاههای استان گلستان ، با برگزاری چهار مسابقه در گروههای دوگانه این مسابقات برگزار شد و این نتایج بدست آمد :

گروه غرب – زمین مجموعه ورزشی لشکر ۳۰ گرگان

پرسپولبیس نوین گرگان ۲ – عقاب بندرترکمن ۲

ستارگان گرگان ۰ – البرز کردکوی ۱

 

گروه شرق – استادیوم آزادی خان به بین

عقاب گنبد ۲ – المپیک گنبد ۱

متل اقامتی میکائیل خان به بین ۳ – هیأت آزادشهر ۵

 

برنامه هفته پنجم ( پایانی ) مسابقات :

سه شنبه ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۲

گروه غرب – زمین مجموعه ورزشی لشکر ۳۰ گرگان

ستارگان گرگان – عقاب بندرترکمن

پرسپولیس نوین گرگان – پرسپولیس علی آباد

 

گروه شرق – استادیوم آزادی خان به بین

عقاب گنبد – سبلان مینودشت

هیأت آزادشهر – المپیک گنبد

منصرف شدن از پاسخ