دیدارهای هفته چهارم رقابت های فوتبال زیر گروه نوجوانان استان به دلیل بارش سنگین باران در شهرهای گرگان و خان به بین و آب گرفتگی زمین های مسابقه لغو شد

هفته چهارم این رقابت ها که قرار بود عصر امروز در شهرهای گرگان و خان به بین برگزار شود ، به دلیل بارش سنگین باران و نامساعد بودن شرایط زمین ها برای انجام مسابقه لغو و به زمان دیگری موکول شد. بنابر گفته سید قاسم حجازی ، مسئول کمیته مسابقات هیأت فوتبال استان گلستان ، برنامه جدید این مسابقات فردا اعلام خواهد شد.

تیمهای پرسپولیس علی آباد و متل اقامتی خان به بین تا پایان هفته سوم این رقابت ها به ترتیب صدرنشین گروههای غرب و شرق این مسابقات می باشند.

منصرف شدن از پاسخ