کمیته اجرایی و مسابقات هیأت فوتبال استان گلستان ، برنامه زمان بندی هفته سوم و چهارم مسابقات فوتبال زیر گروه نوجوانان باشگاههای استان در گروههای غرب و شرق را اعلام کرد.

گروه غرب :

چهارشنبه ۲۱ اسفند ماه ۱۳۹۲ – هفته سوم

البرز کردکوی – عقاب بندر ترکمن ( زمین مجموعه ورزشی لشکر ۳۰ گرگان ) ساعت ۱۳

ستارگان گرگان – پرسپولیس علی آباد ( زمین مجموعه ورزشی لشکر ۳۰ گرگان ) ساعت ۱۵

 

جمعه ۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۲ – هفته چهارم

عقاب بندرترکمن – پرسپولیس گرگان ( زمین مجموعه ورزشی لشکر ۳۰ گرگان ) ساعت ۱۳

البرز کردکوی – ستارگان گرگان ( زمین مجموعه ورزشی لشکر ۳۰ گرگان ) ساعت ۱۵

 

گروه شرق :

سه شنبه ۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۲ – هفته سوم

سبلان مینودشت – المپیک گنبد ( استادیوم آزادی خان به بین ) ساعت ۱۳

متل اقامتی خان به بین – عقاب گنبد ( استادیوم آزادی خان به بین ) ساعت ۱۵

 

جمعه ۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۲ – هفته چهارم

المپیک گنبد – عقاب گنبد ( استادیوم آزادی خان به بین ) ساعت ۱۳

متل اقامتی خان به بین – هیأت آزادشهر ( استادیوم آزادی خان به بین ) ساعت ۱۵

منصرف شدن از پاسخ