کمیته اجرایی و مسابقات هیأت فوتبال استان گلستان ، برنامه زمان بندی هفته اول و دوم مسابقات فوتبال زیر گروه جوانان باشگاههای استان در گروههای غرب و شرق را اعلام کرد. این مسابقات که با شرکت ۸ تیم در دو گروه و به میزبانی شهرهای بندرترکمن و رامیان برگزار می شود ، از روز جمعه ۹ اسفند ماه ۹۲ آغاز خواهد شد.

گروه غرب :

جمعه ۹ اسفند ماه ۱۳۹۲ – هفته اول 

پرسپولیس نوین گرگان – ابومسلم آق قلا ( استادیوم قاندومی شهرستان بندرترکمن ) ساعت ۱۳

عقاب بندرترکمن – سپاهان گرگان ( استادیوم قاندومی شهرستان بندرترکمن ) ساعت ۱۵

 

جمعه ۱۶ اسفند ماه ۱۳۹۲ – هفته دوم

پرسپولیس نوین گرگان – سپاهان گرگان ( استادیوم قاندومی شهرستان بندرترکمن ) ساعت ۱۳

عقاب بندرترکمن – ابومسلم آق قلا ( استادیوم قاندومی شهرستان بندرترکمن ) ساعت ۱۵

 

گروه شرق :

یکشنبه ۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۲ – هفته اول

سبلان مینودشت – شهدای قورچای آزادشهر ( چمن مصنوعی رامیان ) ساعت ۱۵

دوشنبه ۱۲ اسفند ماه ۱۳۹۲ – هفته اول

علم و ادب رامیان – هتل میکائیل خان به بین ( چمن مصنوعی رامیان ) ساعت ۱۵

 

جمعه ۱۶ اسفند ماه ۱۳۹۲ – هفته دوم

سبلان مینودشت – هتل میکائیل خان به بین ( چمن مصنوعی رامیان ) ساعت ۱۳

علم و ادب رامیان – شهدای قورچای آزادشهر ( چمن مصنوعی رامیان ) ساعت ۱۵

منصرف شدن از پاسخ