کمیته اجرایی و مسابقات هیأت فوتبال استان گلستان ، برنامه زمان بندی هفته اول و دوم مسابقات فوتبال زیر گروه نوجوانان باشگاههای استان در گروههای غرب و شرق را اعلام کرد. این مسابقات که با شرکت ۱۰ تیم در دو گروه و به میزبانی شهرهای گرگان و خان به بین برگزار می شود ، از روز پنجشنبه ۸ اسفند ماه ۹۲ آغاز خواهد شد.

گروه غرب :

پنجشنبه ۸ اسفند ماه ۱۳۹۲ – هفته اول

البرز کردکوی – پرسپولیس علی آباد ( زمین مجموعه ورزشی لشکر ۳۰ گرگان ) ساعت ۱۳

ستارگان گرگان – پرسپولیس نوین گرگان ( زمین مجموعه ورزشی لشکر ۳۰ گرگان ) ساعت ۱۵

 

پنجشنبه ۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۲ – هفته دوم

عقاب بندرترکمن – پرسپولیس نوین گرگان ( زمین مجموعه ورزشی لشکر ۳۰ گرگان ) ساعت ۱۳

البرز کردکوی – ستارگان گرگان ( زمین مجموعه ورزشی لشکر ۳۰ گرگان ) ساعت ۱۵

 

گروه شرق :

پنجشنبه ۸ اسفند ماه ۱۳۹۲ – هفته اول

سبلان مینودشت – هیأت آزادشهر ( استادیوم آزادی خان به بین ) ساعت ۱۳

هتل میکائیل خان به بین – المپیک گنبد ( استادیوم آزادی خان به بین ) ساعت ۱۵

 

پنجشنبه ۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۲ – هفته دوم

عقاب گنبد – هیأت آزادشهر ( استادیوم آزادی خان به بین ) ساعت ۱۳

هتل میکائیل خان به بین – سبلان مینودشت ( استادیوم آزادی خان به بین ) ساعت ۱۵

منصرف شدن از پاسخ