بدون شک محمد نیک نژاد عقیلی از موفق ترین مربیان چند سال اخیر فوتبال استان بوده ، اما اینکه استقلال خان به بین با مربی جوان خود که با این تیم به رقابت های لیگ برتر راه یافته چه کرده که او حتی حاضر نیست به خان به بین برگردد ، سوالی است که به زودی مسئولین باشگاه استقلال پاسخ گوی آن خواهند بود.

در همین رابطه سرمربی تیم استقلال خان به بین در گفتگو با خبرنگار گلستان لیگ گفت : قبل از هر چیز از حسن اعتماد هیأت مدیره محترم کمال تشکر و قدردانی را دارم و اینکه ماندم و تمام این فشارها را تحمل کردم ، تنها و تنها به این دلیل است که نمیخواهم در این موقعیت سخت و حساس به طور یک جانبه تصمیم بگیرم و علی رغم فضای بسیار سنگین که برایم به وجود آورده‌اند ، ترجیج میدهم که تصمیم براساس تحلیل جمع باشد و لازم میدانم در امتداد آن ، تجریبات خودم به این تحلیل کمک کند.

خان به بین همیشه برایم عزیز بوده و من همیشه برای این شهر و تیم ریشه دار استقلال تلاش کرده ام ، با این تیم قهرمان استان شدم و اگر کسی از من کم کاری دیده مرا محکوم کند اما با تمام احترامی که برای این تیم و مسئولین دلسوز آن قائلم از همین جا اعلام میکنم دیگر به خان به بین برنمیگردم ، میخواهم در آرامش فکر کنم و بهترین تصمیم را برای ادامه کارم بگیرم.

در درجه اول شرایطی که در حال حاضر در آن کار میکنم به هیچ‌ وجه فضای کار از نظر فنی نیست که من بتوانم با توجه به تخصص خودم کمکی به بهبود آن کنم. این مهم‌ ترین موضوعی است که باید در نظر گرفته شود. وقتی در ابتدای فصل به بازیکنان اجازه غیبت نامحدود در تمرینات داده شده و با این شرط اقدام به عقد قرارداد نموده اند ، جایی برای اجرای کار فنی باقی نمی ماند ! بازیکن هیچ تعهدی برای حضور در تمرینات باشگاه نداشته و ندارد.

با توجه به اینکه حضور من باعث تداوم این وضعیت سخت بر تیم و بازیکنان میشود و فضای کار هم اصلا جایی برای کار فنی نیست که من بتوانیم تأثیر تخصصی خودم را داشته باشم ، بنابراین فکر میکنم کناره‌ گیری اینجانب بهترین و کوتاه‌ ترین راه برای ترمیم و از بین بردن این فضای مشکل‌ ساز است و تغییر این وضعیت شانس تیم را برای موفق شدن در بازی مقابل تیم امید گلستان نیز افزایش مییدهد. از نظر من بازیکنی که در تمرینات حضور نداشته جایی در ترکیب روز بازی تیم ندارد ، در بازی مقابل شاهین بندرگز ۴ تن از مهره های کلیدی خود را به دلیل عدم حضور در تمرینات از لیست ۱۸ نفره بازی خارج کردم که در باخت تیم نقش بسزایی داشت. اما با توجه به اینکه بازیکنان کلیدی تیم با نظر سرمربی گذشته برای غیبت در تمرین نیازی به اخذ مجوز از باشگاه ندارند ، حضور بنده خط قرمزی برای ورود این افراد به تیم خواهد بود که این موضوع بدون شک در ثبت نتایج آینده تیم تأثیرگذار خواهد بود.

از طرف دیگرمشکلات مالی بسیار آسیب‌ رسان است که تأثیرات مخرب و منفی خود را کاملا بر تیم گذاشته ؛ به طوریکه بازیکنان به شدت زیر فشار هستند و در بازیهای اخیر به هیچ‌ وجه کیفیت اصلی خود را نتوانسته‌اند داشته باشند.

در این مرحله دو حالت وجود دارد که باید بررسی شود که با حفظ شرایط موجود شانس کدام حالت بیشتر است. موفقیت یا عدم موفقیت ؟

منصرف شدن از پاسخ