پس از چندین ماه وقفه در برگزاری مسابقات نوجوانان زیر گروه و لیگ استان سال ۱۳۹۲ تصمیم بر این شد تا هیچ کدام از مسابقات لیگ و زیرگروه در سال جاری برگزار نگردد .
 با توجه به رویکرد جدید هیات فوتبال استان در سال آینده ، مبنی بر معرفی تیمهایی که در همان سال موفق به قهرمانی شده اند ، به مسابقات کشوری اعزام شوند ؛ لازمه اجرا شدن این طرح ، چشم پوشی از یک فصل مسابقاتی در این رده میباشد ، منجر به این شد تا تیمهای حاضر در لیگ و زیر گروه تمایلی جهت شرکت در این مسابقات نشان ندهند و از همین رو مسابقات رده نوجوانان با رده سنی جدید به سال آتی موکول شد !
نکته بحث بر انگیز اینجاست ، که در حدود ۲ ماه پیش و در هیات فعلی ، جلسه ای برای همین رده در حضور نمایندگان تیمها برگزار شد و طی آن تیمهای حاضر در لیگ و زیرگروه حریفان خود را شناختند ؛ و سئوالی که مطرح میشود این است که چرا در شرایطی که همه تیمهای حاضر با شرایط آن جلسه متفق القول بودند ، جلسه دیگری با همان موضوع برگزار شود !

منصرف شدن از پاسخ