دیدار تیمهای همت گنبد با کشاورز علی آباد و شاهین بندرگز مقابل استقلال عصاره خان به بین به دلیل بارش شدید برف و باران لفو شد.

این دیدارها که قرار بود عصر امروز در شهرهای گنبد و بندرگز برگزار گردد ، به دلیل نامساعد بودن شرایط زمین لغو و به زمان دیگری موکول شد.

بنابر تصمیم آقایان سلمان مرادی و حسن اکرمی قاضیان این دو دیدار مبنی بر آب گرفتگی و لغزندگی زمین های استادیوم تختی گنبد و امام رضا ( ع ) بندرگز ، این دو دیدار لغو شد.

 

 

منصرف شدن از پاسخ