پس از قرعه کشی مسابقات نوجوانان استان ، جلسه مسابقات زیر گروه جوانان نیز با حضور نماینده چهار تیم برگزار شد .
در شرایطی که استقبال کمی از این مسابقات شده بود تیمهایی از بندرترکمن ، آق قلا ، خان ببین و آزادشهر برای حضور در این مسابقات اعلام آمادگی کردند که هر چهار تیم برای قبول میزبانی اعلام آمادگی کردند و طی انجام قرعه کشی ، تعیین شد تا نماینده بندرترکمن میزبانی این مسابقات را به عهده بگیرد .
بر اساس قرعه کشی انجام شده تیمها به ترتیب شماره ای  1 – نماینده بندرترکمن ۲ – شهدای آق قلا ۳ – متل اقامتی میکائیل ۴ – شهدای قورچای آزادشهر در این گروه قرار گرفتند .
همچنین مصوب شد دو تیم اول این گروه به مسابقات لیگ برتر جوانان سال آینده صعود کنند .

منصرف شدن از پاسخ