کمیته داوران هیأت فوتبال استان گلستان ، اسامی داوران قضاوت کننده در هفته هشتم رقابت های فوتبال لیگ برتر استان را اعلام کرد.

جمعه ۴ بهمن ماه ۱۳۹۲

شاهین بندرگز – امید گلستان گرگان ( استادیوم امام رضا بندرگز ) ساعت ۱۴

احسان مسلمی عقیلی – رضا عقیلی شریفی – ایوب قزل – صفا اونق

ناظر داوری : جانعلی نژاد          نماینده هیأت : سید قاسم حجازی

 

شهدای آق قلا – استقلال بندرگز ( استادیوم یادگار امام آق قلا ) ساعت ۱۴

حسن اکرمی – محسن صادقلو – مجتبی غریب – کیوان علیمحمدی

ناظر داوری : مهدی کلاکی         نماینده هیأت : ابوالفضل شکی

 

استقلال عصاره خان به بین – همت گنبد ( استادیوم آزادی خان به بین ) ساعت ۱۴

مرتضی اسلانی – رضا مازندرانی – قلی نجات – حسن شکی

ناظر داوری : احمد رجبلو         نماینده هیأت : عقیل باستانی

 

پاس گرگان – کشاورز علی آباد ( استادیوم آزادی گرگان ) ساعت ۱۴

سید جعفر عقیلی – مهدی مسعودی – میلاد قاسمی – بهمن ممشلی

ناظر داوری  : صالح خطیرنامنی          نماینده هیأت : رامین حیدرنژاد

منصرف شدن از پاسخ