کمیته داوران هیأت فوتبال استان گلستان ، اسامی داوران قضاوت کننده در هفته نهم رقابت های فوتبال لیگ برتر استان را اعلام کرد.

جمعه ۱۱ بهمن ماه ۱۳۹۲

امید گلستان گرگان – استقلال بندرگز ( استادیوم آزادی گرگان ) ساعت ۱۴:۳۰

علی بای – علی ترکمانی – ولی سعیدی – احسان مسلمی عقیلی

ناظر داوری : هادی حسینی          نماینده هیأت : اصغر امینی

 

شهدای آق قلا – پاس گرگان ( استادیوم یادگار امام آق قلا ) ساعغت ۱۴:۳۰

نوروز آرخی – امید ایمری – کامران سعیدی – رضا کوهساریان

ناظر داوری : سید مرتضی علوی          نماینده هیأت : سهراب قربانی

 

شاهین بندرگز – استقلال عصاره خان به بین ( استادیوم امام رضا بندرگز ) ساعت ۱۴:۳۰

حسن اکرمی – علیرضا بیدختی – مجتبی غریب – کیوان علیمحمدی

ناظر داوری : رضا علی لیوانی          نماینده هیأت : مجید دزیانی

 

همت گنبد – کشاورز علی آباد ( استادیوم تختی گنبد ) ساعت ۱۴:۳۰

سلمان مرادی – محسن صادقلو – محمد بهرامی – بهمن ممشلی

ناظر داوری : محمد مهدی اورسجی          نماینده هیأت : داوود نیک نژاد

منصرف شدن از پاسخ