کمیته داوران هیأت فوتبال استان گلستان ، اسامی داوران قضاوت کننده در هفته دهم رقابت های فوتبال لیگ برتر استان را اعلام کرد.

سه شنبه ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲

امید گلستان گرگان – استقلال عصاره خان به بین ( استادیوم آزادی گرگان ) ساعت ۱۴:۳۰ 

احسان مسلمی عقیلی – امید ایمری – ایوب قزل – ابراهیم پاوندی

 

استقلال بندرگز – پاس گرگان ( استادیوم امام رضا ( ع ) بندرگز ) ساعت ۱۴:۳۰

مرتضی اسلانی – مهدی مسعودی – کامران سعیدی – حسن شکی

 

کشاورز علی آباد – شاهین بندرگز ( استادیوم شهید محمد اسماعیل علی آبادی علی آباد ) ساعت ۱۴:۳۰

نوروز آرخی – محسن صادقلو – ولی سعیدی – رسول کابلی

 

همت گنبد – شهدای آق قلا ( استادیوم تختی گنبد ) ساعت ۱۴:۳۰

سید جعفر عقیلی – سید رضا عقیلی شریفی – رضا مازندرانی – علی ترکمانی

منصرف شدن از پاسخ