کمیته داوران هیأت فوتبال استان گلستان ، اسامی داوران قضاوت کننده دو دیدار معوقه از هفته نهم رقابت های فوتبال لیگ برتر استان را اعلام کرد.

جمعه ۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۲

شاهین بندرگز – استقلال عصاره خان به بین ( ورزشگاه امام رضا ( ع ) بندرگز ) ساعت ۱۴:۳۰

سید ابوالفضل حسینی – علیرضا بیدختی – مجتبی غریب – سید رضا عقیلی شریفی

ناظر داوری : رضا علی لیوانی          نماینده هیأت : مجید دزیانی

 

همت گنبد – کشاورز علی آباد ( ورزشگاه تختی گنبد ) ساعت ۱۴:۳۰

سلمان مرادی – محسن صادقلو – محمد بهرامی – کامران سعیدی

ناظر داوری : محمد مهدی اورسجی          نماینده هیأت : داوود نیک نژاد

 

همچنین از سوی این کمیته اسامی داوران قضاوت کننده در هفته پایانی رقابت های لیگ یک نیز بدین شرح اعلام گردید :

جمعه ۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۲

دارایی گز بندرگز – استقلال سرکلاته ( زمین ورزشی روستای گز ) ساعت ۱۴:۳۰

نوروز آرخی – ایوب قزل – صفا اونق – محسن معقولی

ناظر داوری : هادی حسینی          نماینده هیأت : سید قاسم حجازی

 

آبشار خان به بین – دلند الکتریک ( اسادیوم آزادی خان به بین ) ساعت ۱۴:۳۰

سید جعفر عقیلی – حسن شکی – رضا کوهساریان – حسین نمرودی

ناظر داوری : اکبر رجبلو          نماینده هیأت : احمد بای

 

نود آزادشهر – شهید آسیابی کلاله ( زمین ورزشی آزادشهر ) ساعت ۱۴:۳۰

سید احسان مسلمی عقیلی – علی ترکمانی – امید ایمری – مجتبی سندگل

ناظر داوری : احمد رجبلو          نماینده هیأت : ابوالفضل شکی

منصرف شدن از پاسخ