با پایان نیم فصل اول رقابتهای فوتبال لیگ برتر استان گلستان ، کمیته داوران هیأت فوتبال ، اسامی داوران برتر نیم فصل اول این رقابت ها را اعلام کرد. بر این اساس آقای علی بای به عنوان داور برتر و آقایان رضا مازندرانی و سید رضا عقیلی شریفی بعنوان برترین کمک داوران نیم فصل اول این رقابت ها انتخاب شدند.

همچنین آقایان سید جعفر عقیلی و علی بای با ۶ قضاوت در نیم فصل اول بعنوان پرکارترین داوران و آقایان سید رضا عقیلی شریفی ، رضا مازندرانی و علیرضا بیدختی نیز با ۶ قضاوت به عنوان پرکارترین کمک داوران نیم فصل اول این رقابت ها برگزیده شدند.

 

منصرف شدن از پاسخ