مجمع انتخاباتی جهت گزینش هیئت رئیسه هیأت فوتبال استان گلستان با حضور ۲۶ عضو مجمع ۳۱ نفره فوتبال ، عصر روز شنبه ۷ دی ماه ۱۳۹۲ در دفتر مدیر کل ورزش و جوانان استان گلستان برگزار گردید.

در این مراسم که ریاست آن را آقای پاشا مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان گلستان با تفیض اختیار از سوی علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال بر عهده داشت ، پس از رأی گیری مخفی و علنی افراد ذیل بعنوانهای مطروحه از سوی مجمع برای ۴ سال آتی برگزیده شدند :

آقای قاسم کوهستانی با ۲۲ رأی از مجموع ۲۶ رأی بعنوان نماینده هیئت های فوتبال شهرهای استان
آقای علیرضا اخلاقی با ۲۴ رأی از مجموع ۲۶ رأی بعنوان نماینده باشگاههای فوتبال استان 
آقای سید مرتضی علوی  با ۲۴ رأی از مجموع ۲۶ رأی بعنوان نماینده بازرس
آقای عیسی اتراچالی با ۲۶ رأی از مجموع ۲۶ رأی بعنوان نائب رئیس آقایان
سرکار خانم بهناز نقوی  با ۲۶ رأی از مجموع ۲۶ رأی بعنوان نائب رئیس بانوان
هیئت رئیسه هیأت فوتبال استان گلستان مرکب از آقایان قاسمعلی برزمینی – قاسم کوهستانی ، علیرضا اخلاقی ، سید مرتضی علوی ، عیسی اتراچالی و خانم بهناز نقوی برای ۴ سال از سوی مجمع فوتبال گلستان برگزیده شدند .

منصرف شدن از پاسخ