اسامی داوران قضاوت کننده در هفته پنجم رقابت های فوتبال لیگ برتر استان از سوی کمیته داوران اعلام شد.

جمعه ۶ دی ماه ۱۳۹۲

امید گلستان گرگان – کشاورز علی آباد ( ورزشگاه آزادی گرگان ) ساعت ۱۴

سید جعفر عقیلی – میلاد قاسمی – امید ایمری – رسول کابلی

ناظر : صالح خطیرنامنی          نماینده هیأت : داوود نیک نژاد

 

شاهین بندرگز – استقلال بندرگز ( ورزشگاه امام رضا بندرگز ) ساعت ۱۴

علی بای – رضا عقیلی شریفی – مجتبی غریب – کیوان علی محمدی

ناظر : مهدی کلاکی         نماینده هیأت : رامین حیدرنژاد

 

شنبه ۷ دی ماه ۱۳۹۲

همت گنبد – پاس گرگان ( ورزشگاه تختی گنبد ) ساعت ۱۴

ابوالفضل مهاجر وطن – ولی سعیدی – کامران سعیدی – اراز محمد تی تی پور

ناظر : مهدی اورسجی          نماینده هیأت : علی اصغر امینی

 

استقلال خان به بین – شهدای آق قلا ( ورزشگاه آزادی خان به بین ) ساعت ۱۴

احسان مسلمی عقیلی – علیرضا بیدختی – رضا مازندرانی – محمد نصیری

ناظر : رضا علی لیوانی          نماینده هیأت : سهراب قربانی

منصرف شدن از پاسخ