کمیته داوران هیأت فوتبال استان گلستان ، اسامی داوران قضاوت کننده در هفته ششم رقابت های فوتبال لیگ برتر استان را اعلام کرد.

جمعه ۱۳ دی ماه ۱۳۹۲

استقلال بندرگز – استقلال خان به بین ( ورزشگاه امام رضا (ع) بندرگز ) ساعت ۱۴

حسن اکرمی – محسن هادی – کامران سعیدی – کیوان علیمحمدی

ناظر داوری : رضاعلی لیوانی          نماینده هیأت : علی اصغر امینی

 

همت گنبد – امید گلستان گرگان ( ورزشگاه تختی گنبد ) ساعت ۱۴

علی بای – سید رضا عقیلی شریفی – احمد رضا محمد بیگی – حسن شکی

ناظر داوری : احمد رجبلو          نماینده هیأت : ابوالفضل شکی

 

کشاورز علی آباد – شهدای آق قلا ( ورزشگاه شهرک فرهنگیان علی آباد ) ساعت ۱۴

ابوالفضل مهاجر وطن – علیرضا بیدختی – محمد بهرامی – محمد رستمانی

ناظر داوری : هادی حسینی          نماینده هیأت : حجت اله یاوری فر

 

پاس گرگان – شاهین بندرگز ( ورزشگاه آزادی گرگان ) ساعت ۱۴

نوروز آرخی – مهدی مسعودی – امید ایمری – بهنام حاجی حسینی

ناظر داوری : مهدی اورسجی          نماینده هیأت : عقیل باستانی

 

1 دیدگاه

منصرف شدن از پاسخ