برای دور ماندن استقلال از خطر ، همه آماده هستند. باختن یعنی قرار گرفتن در انتهای جدول ! نعمت بیانی باید هوشیار باشد و از این فرصت استفاده کند وگرنه کار بیش از اندازه در نیم فصل دوم دشوار خواهد شد. آنجا که هر امتیاز حکم طلا را پیدا می کند. پاس روز سختی را در پیش دارد. هواداران دو آتشه استقلال ، پاس را تحت فشار قرار خواهند داد تا تیمشان را یاری دهند.

در استقلال ، مجید جعفریان ، امید جباری ، علی حاجیلری و ابراهیم مشالگردی و در پاس ، دانیال بنی عقیل ، مهدی خادملو ، عباس ابراهیمی و سهیل فخاری تأثیرگذار خواهند بود.

دیدار تیمهای استقلال خان به بین و پاس گرگان ساعت ۱۴ روز جمعه ۲۰ دی ماه ۹۲ در استادیوم آزادی خان به بین و با قضاوت علی بای برگزار خواهد شد.

منصرف شدن از پاسخ