جدول کامل مسابقات لیگ برتر استان گلستان ، فصل ۹۳ – ۹۲

رتبه تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل امتیاز
۱ امید گلستان ۱۴ ۷ ۴ ۳ ۲۷ ۱۷ ۱۰ ۲۵
۲ پاس گرگان ۱۴ ۷ ۲ ۵ ۲۱ ۱۳ ۸ ۲۳
۳ همت گنبد ۱۴ ۵ ۵ ۴ ۱۸ ۲۰ ۲ – ۲۰
۴ شهدای آق قلا ۱۴ ۵ ۵ ۴ ۱۸ ۲۱ ۳ – ۲۰
۵ شاهین بندرگز ۱۴ ۴ ۷ ۳ ۲۴ ۱۹ ۵ ۱۹
۶ استقلال بندرگز ۱۴ ۴ ۷ ۳ ۲۲ ۱۷ ۵ ۱۹
۷ کشاورز علی آباد ۱۴ ۴ ۳ ۷ ۱۴ ۲۱ ۷ – ۱۵
۸ استقلال خان ببین ۱۴ ۳ ۱ ۱۰ ۹ ۲۷ ۱۸ – ۱۰